3CBH 
HYDROLASE (O-GLYCOSYL)         06-AUG-90 
CELLOBIOHYDROLASE /II$ CORE PROTEIN (E.C.3.2.1.91)

DOMAIN  1:  83  to  447  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]