1LE4 
LIPOPROTEIN               22-AUG-91 
APOLIPOPROTEIN-*E4 (/LDL$ RECEPTOR BINDING DOMAIN)

DOMAIN  1:  24  to  162  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]