1EZM 
HYDROLASE                13-JAN-92 
ELASTASE (E.C.3.4.24.26) (ZINC METALLOPROTEASE)  

DOMAIN  1:  1   to  134  ; 
DOMAIN  2:  135  to  298  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]