1BAA 
ANTI-FUNGAL PROTEIN           18-NOV-92 
ENDOCHITINASE (26 KD)               

DOMAIN  1:  1   to  84  ;  148  to  243  ; 
DOMAIN  2:  85  to  147  ; 
[PDB Header] [PREPI] [RASMOL] [NCBI ENTREZ] [SCOP]