>d1y5ia1
GQKSNGNQEKALNFLTPHQKWGIHSTYSDNLLMLTLGRGGPVVWLSEADAKDLGIADNDWIEVFNSNGALTARAVVSQRVPAGMTMMYHAQERIVNLPGSEITQQRGGIHNSVTRITPKPTHMIGGYAHLAYGFNYYGTVGSNRDEFVVVRKMKNIDWLDGEGNDQVQES