>c8tekE_
KAHKEKIAQIYANIQLNTKNVADNQAKNEQLKEPLAKHREIRNKLKEDLKQFAKHKMSLQNLKSKAITLKDKITKLERDGKDLDEKYEKVVREKQELEKKFEDITQEVKKNADLNNNVLSNRLQILLKEYNNKEEELRTIIDNAGLDHNLHEQLKQRVQQSIEAKNTLIKNLKYSIHHATKAYNDAIRVYEAKLVEFGIPIEELGFQPLETITSSMPAG