>c8sakB_
DVDSGPPSSATSCKEADMRNSSSEFFNKQWPMPINASKADGIIYPTGKSYSNISLTLQGLFPKHGDLGEQYIYSVLGKLFVSDYATKVVPFNNGFVVRIGKIYPAFMLGSSVGNFSNGVSGRYFNHTLLLLPDGCGTRLWALYCVIEPRNGSYCPGNSNYNTFAVFDTNTNATLNSFKEYFDLQNCSFIYSFNIENAEWFGITQNTQGVHLYSSRKGDLYGSNMFLFATLPVYDGIKYYTVIPRSIWAAFYIYSLHKLTYLLDFSVDGYIRRAVDCGHDDLSQLYCSYESFDVGSGVYSVSSFEVHSRGQFIEQPNSVECDFTKLLSGTPPQVYNFNRLVFTNCNYNLTKLLSLFMVNEFSCDGISPDAIARGCYSSLTVDYFAYPLSMKSYMQPGSAGVISQYNYKQSFANPTCRIFATAPANLTITKPSSYSFISKCSRLTGDNSHIETPIVINPGEYSICKNFAPNGFSQDGDYFTRQLSQLEGGGILVGVGSVTPMTDTLQMGFIISVQYGTDTNSVCPMMDLGNSTTITDKLGVCVEYNLYGVSGRGVFINCTAVGVKQQRFVYDGFDNLIGYYSDDGNYYCVRPCVSVPLSVVYDKTTNSHATIFGSVACEHITTMLHGPLQTAVGCVIGLVNSSMVVDNCQLPLGQSLCAVPSSQLQLATINYTQPQLLSPLNSSGFVVQVPTNFSFGITQEYIQTTIQKVTVDCKQYVCNGFQKCEQLLREYGQFCAKINQALHGANLMQDESVANLFSDIKTHKSQPLNAGLNGDFNLTLLQVPQVSTSQYSHRSPIEDLLFNKVTIADPGYMQGYDDCMKQGPPSARDLICAQYVAGYKVLPPLYDPNMEGAYTSSLLGSIAGAGWTAGLSSFAAIPFAQSIFYRMNGIGITQQVLSENQKLIANKFNQALGAMQTGFTTTNLAFSKVQDAVNANAQALSKLASELSNTFGAISSSISDILKRLDPPEQEAQIDRLINGRLTSLNAFVAQQLVRSETAARSAQLASDKVNECVKSQSKRNGFCGSGTHIVSFVINAPNGFYFFHVGYVPTNHVNVTAAYGLCNTDTPPRCIAPIDGYFVLNDQWYYTGSSFFNPEPITMANARYVSQDVKFENLTNQLPPPLLN