>c8po9F_
YPQYHYDVETRKLDPSLLNIQTKVLSLLENWKQVNPDDEYYKIGKEYNVEANMESYTNREVVTEFLSLYKAGFIPKNEVFSIFYENQALEVIALYRLFYYAKDFETFYKTAAFARVWLNEGQFVYAFYLAVIHRADTRGIVLPAPYEIWPEYFMNSDVLSKIYRIQMQKGLIIPEQGPYYGILSKDNAYYFYANYSGPLTYEDNENLLSYFIEDIGWNSYYYYFHNRFPFWENGEQLIGPLKERRGEIYYYVYQKILARYYLERLANGLGEIPRFNWLDKYQTSYYPLLSSYQLPFAQRNDDYYLASGDNINDIQFIDTYEKTFLQLLQKGQFKAYKQEVDLYNSKSINFVGNYWQSNADLYEKVPKRNYWRSYEATARRVLGAAPRSSINYENMNIPTALDFYQTSLRDPAFYQLYAKILDYINEYKEYLEPYSQDVLHYVGVKINDVKVDKLVTYFEYFDWNATNAVYLSEQQLDTVSPSYIVRQPRLNNKPFTVNIDIKSDVESEVVVKIFLGPKYDGNGLPISLEDNWINFIELDWFTHKLTSGQNKIARKSEEFFFFKDDSVSLFKIYELLSNGQVPSYMVDRYIYLPRRLILPRGTQRGFPLQLFVVVYPYQAPVKEWESMRQYIVDNKPFGYPFDRPVTLPYYFNQPNMYFKDVYVYQEGEQYPYYNSYWS