>c8ospA_
GHMMELSIKRCDINDLDQLVDIAIETFVDTFLPNNKQKDIDQYVINAFKSSKLMDELHNPESQFFFIYSDEELAGYLKVNVGTAQTEDMGPDSFEVQRIYVRQKFKRTGVGTELMTRAIQLAKRAKKKQVWLGVWEKNVNAQKFYEKFGFIKTGSHKFLMGSTPNHDWIMTKQL