>c8jx6B_
DLSSATEEQRYIFTDFIKQAQLALKGDSDYEVFAIQGFAGSGKTWLSALIIDELLELGMKVAVTSPTHKAVRVSLNMLKNNGIDTNSPLMYPGTIHHFLNLKLDHGFADDGTADNVTTKAKLVVNKFNECLEYVDVLIVDEASMVSGELYDHALKTLGDRCKIILFIGDSYQLLPVDDEDSSIFLKDDIFHYKLTKVVRQAEDNIIIAKSQELIKAMDQKTYYPSVNDYFVNITEDTEGIKLLKSNVELFELYFSDFKDKMTGAYTNKVVNQFNEYIRYTLYQETKFICDKDELVFQETYTDSKGNIIVSNGEIIEVATCKLTTDIDKFKIWKIVSKKNELGECVRFNVLDPSSYNEFNDLLDKYLADAKIAKGYDRSKAWKKYFKLKEKYAKVRYNFSSTIHKLQGSTYQNMYFDMRGLDYFYRMNRDNVLRLVYVGITRASDQVFILQD