>c8j3oC_
GKPKVLMALYSGGKHAKEEPRLLGTVENELGIRKLVEEHGYELVTTADKDPFPSSTFDKNLPDAEIIITTPFFPAYVTKERIAKAPKLKLCVTAGVGSDHYDLNALNERGIAVLEVTGSNVQSVAEHAIMTMLILLRNYGEGHAQATQGTWDIAAVAKDEFDMEDKVFATIGAGRIGYRILERLIAFNPKKLLYYDYQPLPEEAINKLNAASKLFNGVDNIIERVENLEDLVSQADVVTLNCPLYKSKGMFNKELISKMKKGSYVINTARGALTDPQAIADAVNSGHIAYGGDVWPVQPAPKDMPWRTMHNPYGKDYGNAMTVHVSGTSLDAQARYANGVKQILTEYFDKTYKYRPQDVICIDGHYA