>c8i88C_
MRNKIFISHATPDDNDFTRWLALKLIGLGYEVWCDILFLDKGVDFWSNIEKVIREDTCKFLLVSSSYSNQREGVLKELAVAAKVKKQLKDDKFIIPLAIDEQLSYDDINIDIVRLNAIDFKMSWARGLKDILEAFEKQKVPKEVADASKSNLLYQQIFLHDKSVIEKEEIYDSNWLSILSFPEELRFHEYNWMLPKRFDVRELTFPAVRYKNYLCTFAWAYDFTYHLPKTETYHKSKTIRIPTEEILSGSYDSNFIRNAECKRLIVQLLNKAFELRMKDKEVQEYEMSNKTAYWLEKGKLEKDKFEKTMLVGKQKDKNWHFAISGASKLYPFPVLMISSHIFFTADGKKLIDSSSVQHSSRRRQGKNWWNNTWRTKLLAFIKYLSDDDTSFYLEMGSEEKVFVSNEPVKFKGNVSYNIPEK