>c8i79I_
LPQEFPEVVPLNIGGAHFTTRLSTLRRYEDTMLAAMFSGRHYIPTDSEGRYFIDRDGTHFGDVLNFLRSGDLPPREHVRAVYKEAQYYAIGPLLEQLENMQPLKGEKVRQAFLGLMPYYKDHLERIVEIARLRAVQRKARFAKLKVCVFKEEVDVSFGPWEAVADVYDLLHCLVTDLSAQGLTVDHQCIGPIYEFKITWW