>c8heaA_
ITLPKPFFFEGGNRAVLLLHGFTGSSADVRMLGRYLQKHGYTSLAPQYKGHAAPPEELTKTGPADWWQDVLDGYEELKAKGYDEIAVCGLSLGGVMSLRLSMHRPVKAVIPMCAPAYIKSEDVMYAGVTEYAREFKKREGKSVDEIEQEMAVFEPMPTLKDLQALLKETRDSLEDVYAPTLVVQARNDHMINTDSANIIHDGVSALQKELIWYENSGHVITLDKEKETLHQDIHEFLDGLNWSH