>c8h97A_
SQAKVSVNLNVKHVVGGISEFDRTKYITIHANQIENEWDGDNFTSDLRDHFLNGFDVYLGRDTGGITWNLNNMQEDASRPGFANPSNIISKGINTRNNYASKTHLHVYENRKSNHVVAAQLHPFWTGESQIATKGTGWELASPTATGEYMGRYFNEFYGGNGEPVPSWIEVINEPAYEALGGKKNFTNSLQEIADFHVEVADAIRVQNPNLKIGGYTAAFPDFETGDFQRWINRDKLFIDVAGEKMDFWSWHLYDFPVIGGKEDIRSGSNVEATFDMHDHYSMLKLGHKKPYVISEYGAQTHDFRNEGWSSYRDWLFVRAQNSLMMSFMERPEDIAMAIPFTIVKAEWGFNTDKNLPYPARLMRKANEPESYTGEWVYTDRVKFYDLWKNVKGTRIDTKSTDLDIQVDAYVDGNKGYLILNNLESEETEITLDVFEKYDSSITNILKRHLTLSSNNVVIEEETFSSSISTVQLGAGSTMILEYTFANSLTIDETSTEEKYYADSYLQPIVASQPILFAVNNVVKSATYGEAVLRLGLGRDHGKSLKPIVKVNNTEVVVPDDWRGYDQADKGRFFGTIEIPVSYDLLTTNNTVSVEFPDSSGHVSSVIMQVFNFSSDIRT