>c8gugB_
GIEDAETGRTDAVHKGFEPKVYRNIVERVKLSQNEFQNVTLIPVSTIKRRLKNDERFNTQESDAIYRLAMLLKLATELFDDEERALEWMKENVYGLGGKRPLDMVSTTVDFEIVKDLIGRLEHGVFS