>c8gkhP_
PTLHTCNKTSFAKAFLPNETYRQRLLDYIAIIHQLADHASHALKFYILSTSTSSFPVVHEDTIEAILYLLNKGEAWHPRKEAKKAWRDCLLPYVQRYCQIVGFIHPNLRGEQQSINYLTVSMMTNLKVNVQEHFMQMLLRYINLRFDVKGQKQRLPPKSDARKAFFTRLRYLKSVFLFDVVPELEFLDDLTPLESEVLEEIWSLDLPFLPNDPLAYAIVADPMSFFPAYCKLSGLYEQYGFQRFSAIPLRRSLIQSHVRIDTIILYQHILCITRRDAETVEKDDLWMRVCNLCTKAFRSRCGMHFEGSITTDGASVSVYLKHPEADKYKALYVENNLPACRAAENVVVIDPNKRDILYCQDSNGTTFRYTANQRAVETGSRRFAKRREAMKEEAGVDLIESRIPSHKTMNLMDFTRYLLVRRADWDRRKEFYSHPAHTRWKWHSFINRQKSESDLISNMRNKYGENFTVVMGDWSDAGRTARFQTSSKTKGWRTLFKRNRIDCFLLDEYKTSSVCPRCSSSEFVEKKFKTRPHSRPWRRREGKIEKVHGLLGCTNPNCLQQAWTSGMRYWNRDMLSTCNMLLIVRSMLDGHGRPEVFSRS