>c8etgn_
ARVKQKGKAGAARIYITRNQALKKLQLTLADFRRICILKGVYPREPKNKKKANKGSTAPVTFYYTKDIQYLLHEPIVQKFREYKVFARKLSKALGKGELETAKRLEARKPTYSLDHIIKERYPTFHDALKDIDDALSMLFLFSTMPVTDKIGAATVANCERLCAEFQHYVIRSNSLRKAFLSIKGIYYQAEIFGEQITWIVPYKFAQSVPTDVDFRIMHTFLEFYQALMGFVNFKLYNTLGLRYPPKIDVAKSESAAGLAAYELENTSLFSNFTFFLSREVPRFSLEFVIRAFGGKVGWDPILGSGSPFSESDPVITHHICDRPHISQKYEGRIYIQPQWVYDSINKGILERTDLYACGATLPPHLSPFVEEKEAKELSKMMMSNKQRKLYSKLKNENSKNENYNNALRNRKRDIE