>c8e9gD_
AGERIVVNMGPQHPSTHGVLRLILEIEGEIITEARCGIGYLHTGIEKNLEYRNWTQGVTFVTRMDYLSPFFNETAYCLGVEKLLGITDDIPERASVIRVMLMELNRISSHLVALATGGMELGAMSAMFYGFREREEILRVFESITGLRMNHAYIRPGGLAADLPDDAITQVRRLVEILPKRLKDLEDLLNENYIWKARTVGVGYLDLTGCMALGITGPILRSTGLPHDLRKAQPYCGYENYEFDVITDDRCDSYGRYIIRVKEMHESVKIVEQCLARLKPGPVMISDKKLAWPADLKLGPDGLGNSPEHIAKIMGRSMEGLIHHFKLVTEGIRVPPGQVYVAVESPRGELGVHMVSDGGTRPYRVHYRDPSFTNLQAVAATCEGGMVADAIAAVASIDPVMGGVDR