>c8e93B_
TVAVVFSSSGPPQAQFRARLTPQSFLDLPLEIQPLTVGVNTTNPSSLLTQICGLLGAAHVHGIVFEDNVDTEAVAQILDFISSQTHVPILSISGGSAVVLTPKEPGSAFLQLGVSLEQQLQVLFKVLEEYDWSAFAVITSLHPGHALFLEGVRAVADASHVSWRLLDVVTLELGPGGPRARTQRLLRQLDAPVFVAYCSREEAEVLFAEAAQAGLVGPGHVWLVPNLALGSTDAPPATFPVGLISVVTESWRLSLRQKVRDGVAILALGAHSYWRQHGTLPAPAGDCRVHPGPVSPAREAFYRHLLNVTWEGRDFSFSPGGYLVQPTMVVIALNRHRLWEMVGRWEHGVLYMKYPVWPRYSASLQPVVDSRHLTVATLEERPFVIVESPDPGTGGCVPNTVPCRRQSAPYTKLCCKGFCIDILKKLARVVKFSYDLYLVTNGKHGKRVRGVWNGMIGEVYYKRADMAIGSLTINEERSEIVDFSVPFVETGISVMVARTTSKIMVLVWAFFAVIFLASYTANLAAFMIQEQYIDTVSGLSDKKFQRPQDQYPPFRFGTVPNGSTERNIRSNYRDMHTHMVKFNQRSVEDALTSLKMGKLDAFIYDAAVLNYMAGKDEGCKLVTIGSGKVFATTGYGIAMQKDSHWKRAIDLALLQFLGDGETQKLETVWLSGICQNEKNEVMSSKLDIDNMAGVFYMLLVAMGLALLVFAWEHLVYW