>c8d9wD_
SASAVYVICRNYRGDVVRFMWIKHNNLYLVATSKKNACVSLVFSFLYKVVQVFSEYFKELEEESIRDNFVIIYELLDELMDFGYPQTTDSKILQEYITQEAPRPPATVTNAVSWRSEGIKYRKNEVFLDVIEAVNLLVSANGNVLRSEIVGSIKMRVFLSGMPELRLGLNDKVLFDNTGRGKSKSVELEDVKFHQCVRLSRFENDRTISFIPPDGEFELMSYRLNTHVKPLIWIEQFKRRSTANNVEIHIGGKISVKFEIPYFTTSGIQVRYLKIIEKSGYQALPWVRYITQNGDYQLRTQ