>c8canF_
EPMKNMDMKSKEMCILKLMNHILQPTKAWVLEENEDKYMKMEAVKEFINTYKMGMLPRGEVFVHMDHKHVEEAVKVFKLLYFANDFDVFLKTACWLRERINGGMFVYALTAAIFHRSDCSGIKIPAPYEIYPYLFVDSNILHKAFMMKMSKAAMDPVMKNYYGIKVKDNSMVIIDWRKGLRHTMSEFDRTSYFTEDIDLNTYLYYMHMSYPYWMNEDMYRVNKERRGEAMWYGYQQLQARLRLERLSHHMCDLKPLDLDGTLDEGYWPKILLHTGDEMPVRYNKMKLTNENNIKYRLLLEDNKRLIRDGIKKGHMAMHDGTTVSLKKPDDIENLCRIVLGGFVSKDDHKGKSSIWRNLAKTMLSYGTYNMGKYTYIPTAADMYSTALRDPGMWKMLKLISEYFIMFKEMLPKYTREELDFPGVKIEQVTTDKLVTFMDEYDVDITNAVYLDHDEMQKHRSDMMYVARMHRLNHQPFKITIDVASDKAVECVVRVFLGPKLDCMGRFTSVNDKRNDMVEIDSFLYKLETGKNTIVRDSLEMNNVIKERPWSRNNWAQDNWWYKSRIGFPHRLLLPMGSHGGMPYQMFVIVTPVRASIDMNTAKERKACRWTVCMDTMPLGFPFDRPIDETNFYTKNMKFHDVMVYTKDLAMSNMVKDVDMSEMVMKRDDLTYLDKDMLVKRSYK