>c8c8gA_
DVLEMFDVNYESPILESFDSTTQSLNDVHVFMSRIQMSAYDADGEGRIEYRNLKLYEISSGIFISTDRLDTGASGVEDDHEMVDYYSSARLTREFLGESLDSQKSDYFEGIKKVFSFYKNKCNESRYIKEFFEEIQFRNICGFPKQAGTSSTDIFDQFNSVDVLLQDPVTSVWNKKVGSKKANIVIIPPATNLPITEACATAGFQPEGFPKLGSGSFFTVQFDPFFSTRFKAHETDDVALLDPTLTLLHEMTHGLHFQKGIANPVNRSGETPAWATTWGRVTGDNDAFKETPMEELLTFNKHTIDDDIEISDHLKSTYIGFLYNGRNEDDPTESVDGVYQNVSSFLNQYRGFEISSDFQHFIESCYGVKYNQESKKFIVNPRNIKRYVQDGFFIDEAKFARILNIKTRSYYTLMPDNLGVWSYRVDILNRLRETFDEDRGLLSQELDFHTALTPVVSENPALELEVAGMQRMVSLPKIKASYLPSDIKIKNFTGQKISHDTILDTNISGIIISKIKYKSDFVVDESMPRSSLNTTNYNLSPIKGTKFETDIRDKTSVKVTVSEITAPMINHVMKLDNSKVLTERPSLNEDLEETFKNTKDVYIPKTTAMMKLKEGADQTLGAVGFAVWSGQILEDLYNLAQKKEVSIDQIKDDLMSILPFYCAYKNLSAEKYEQAFANATLDAFLIFATDGGGFAGLGITVGAIAINSMYAKAETMEAYDSMFGKYVDQYQNDIKNFTLNAYVQWENNILSRLWNESRLAITGFRNMLKTVKTVMEFDATNQAYSEEDRKIIKAKCEEIFSEFPMLMQTFAKNSMTANLENASKIFNDIVWQKIKEELDQYVIDSKKYFLDSLEEAYNNGSISAESYYKYQTEAREKFVSPREVIDLYIAAHDTVVKRKRYIRRYSRKYDLATDFKGNTVHLNGLGEGTQDIQDLYGNYSVYADKKTVSTQEGHFDQTIKIAKDTNTINKVVLAVSSNNGKEYALNKDEQYTISFWLRMPVPSSSEERRIFSYSAVSGVNKEVEELILQVKNNEFVLATANLLRNSEFVIEPRIALNRWVKITIVNENTRIKVYQNDNLLGLIKDSSRKKPIAQRGTFKFYNYNVDYQLDDISYYNGTISQRDIKYTFKEDHGQFVYDHWGERLQYNKAYYLLSDDNKSAFETVYETKRLKLKSVPGVDIKYLGMNDRVYGYYGGLQFKLVPLDSKNMNNYVRWGDKFTMQSIETTNLSLAIIQDNAYFAPTQLKLISNEGKSEEEIFTFDRNIKLQNAAILVGTGNSKQGPISAYKRGYSGDLWINGARLDGYVTVVNKSNYSNDEIQEKFKWIFVPKDANWVE