>c8c0wE_
MKASLTFSLSGIYAPCSISRDIYLEYGDKKAECLYGTIRLPQYGPGCTPGKIVHCVLDDSLPFCSIVVPSKLFGFMPTQPTMDFCYFEPILDNVVPVLDSVTFLINEQLYSKLMDLPQEMQQIQFLHYKYNINSMETVVHSRDILTSGLCQILNCSPFPQGLVDFTETQLILVNDTEQKLSALKYANEDEEYALPKIGTNSALSIDLESLPCTISRDLLRPAPHINDDNSIYAFTDAETLLRLDVTSGSFITVSNMGCVRLVKLFVLLLPNGFKKRTIYAPPKIIASFPDCSVVTISKSNIGHTDIPIANQVFISRVGGWLQSQKCFQNIILTTLKKFFSESKRILCQNDLIPIAFDSSMADLNIAEENDESDDEDELGQYYKNDSLVWFFVTSAELDCFSKDNSHFIIDPNRTKLITTNITNRRPLPLSRSNLQRYYGFAETFYYDLHIFPYVRQLVNILETSFNCSQRGITLNASVLLHSTTNNVGKATMVRFASKYLGIHLLEIDCLSLTSNSRQLDSTSKIIGYIRAKCENVLPYASPAVIFLAHLDSILLDVNANQDPEAIKLQKSINFEMSKLLDDFTFKFPGTTFVGSVNNIDNVPSSFRSHMRFEILVPVPSEAQRLRIFQWYLSSHELNRDVQQKVPVSYMDNISFSSLSSYSAGLTPLDIKSIVETARMTATARFYQESKKCGWLPQSILITQEDLSKATSKARNEFSVSIGAPQIPNVTWDDIGGIDFVKGEILDTIDMPLKHPELFTSGMKKRSGILFYGPPGTGKTLMAKAIATNFSLNFFSVKGPELLNMYIGESEANVRRVFQKAREAKPCVIFFDQIDSVAPKRGNQGDSGGVMDRIVSQLLAELDGMSTDADGVFVIGATNRPDLLDEALLRPGRFDKLLYLGIPDTDTKQLNILEALTRKFVLDNDVKLIELAKLCPFNYTGADFYALCSDAMLNAMSRIARMVEKKVSQHNELTGENISTRRWFDKIATKEDTKVVVKMEDFLKAQEQLTPSVSRAELNHYEAVRANFEGA