>c8bpxA_
MLEFAPIFIYLVISLLVSLILLGVPFLFSRFDIRFYLVSILFLIFDLEVTFFFPWAVSLNKIDLFGFWSMMAFLFILTIGFLYEWKRGALDWELVWLEAMLPLGIIGGMLCIMGNSQYYIHKAYHGRPKHIGHDEWDVAMERRDKKVVEKARLVDPRKNFLARMHMKSVSNRLRRYGLRYDDLYDPLYDLDIKEALNRLPREIVDARNQRLMRAMDLSMKHEYLPDNLQAVQTPFRSYLQDMLALVKRERAEREALGALPLYQRTIP