>c8b6uA_
NIDLPQGLVNFSTQHLQLIRFKAGLNETVLPGVEAIGLGYNPFISYASVNSGAVQLFDWATAKKREVPFKAGYFVPELVDVQQNDSATFTNVSGNTLSEYQRSLATSVAIEGRYNFFSGSLSTDFDSNSLRNAENEFTRIQQSINLWSLRLPSVKSLRELMLPHMRQQLDELNVNDPKAISRYFDRVGSHFLTGIVMGGRAILASSTNKLRVKRDYSVSVVAKASYEGLTGQLSAEAKAKYGESISSFTQYSNTHQEVRGGDGAKAHGVFSGKKEDFQAWVDSVSASPDFVDFVPTIPMQEIWTLCSSEAQAEAMRKHFDDVWAPAQSEKFRVKANFIDQLVVLTGGSSTIEPPVGYSKIEYDLNAGAGGDFIYLCYHEQTWQADRPKDAVTDIRIIFNKEPTPPGYTKLPQDLNKGAGGDDVFLCYKTEAFNTDTAINKVTVIGGNNADLNAPYGYLKVPGDLNRGAGGNFIYACTFVGK