>c8b6jE_
GVLSEYNQRLSKKLHKGHLVEDKPTFFVTSSRPGNFGDHIDFKVNIDNWFDENRVHNEHETDIRRTQIYTLNAIYYGGLLSFARLYAMGVIGRLNGWKRYERDTYSEVDIGALPPGEVMQMVWNGTPIFIRRLTSNEVKEENELPSNTLLDKDKEVILSDAGNTKVIVVSAVCTHLGCIPIPYLGAYKGYVCICHGSVYDKFARVRQGPALLNLPAINNSIHDEGTLVCMEQLKFPHEPSQRFWA