>c8b6jA_
KSERLQFSKARLTDFGELPQGEIPTALQYDRPCRVETLANGVRLAVEPSSVSPLAAVSVVVRAGTRQETLETSGVAQFVQRLVLRGTSKRNREQIEKELALLGGNLKVQVGRETTTYTLSVLPENVEKAVDFLGDILQNSVFNKQQVEAEKEAVYNNALSAQNDQQGLLLENIHFTAYRDHYFGQPTHGIRENLHNITDEVVKNFVKTNYVGSNFVVAAAGNVNSQAFLQAAEKAFGTVAQKDATTFVPNTEKPYFTPSYMTIRDDEMHNLNVGVFFEAPSWTDPDFFTINFFQRILGEYQADKYTGQHLNTSDRQYSLIHKELGNLPDVTIHKTHYLPYSDTGLFGSYFYGNEIFGNQMLFLSQMILSEYASYINQAEIYRARAKYFNELLAEQNSADIASSIATQVTYLNRRVPRSEVAKRISSLDSGLINRAATRWFWDKELAIVTWGPSHGLIAGSHYNRSIKRSTLGWYGNTHYYIV