>c8b6hF_
DLPADYGKMPAGYNFLTRGKDWREYDKDFILRTDAVWEKFQLEHFFRNYMKCFFFDHGLKKYQMFEPEDMYTVVFEGWALDDLITFPGFTPTGRTNSYQIGLSPRQRTVVPTQTFYQMQDYYMLCGLRFERWFRCDLVYHDQRHTKFDQVKNQKNYKTYPCYREYYEAQYACQDDMFDFLMELAYARRAADNFESDFASHELTTLPTFYDTPKAAERKTYTY