>c8azbA_
EKVLYVNNENEPTSFDPPIGFNNVSWQPLNNIMEGLTRLGKDHEPEPAMAEKWSVSKDNKTYTFTIRENAKWTNGDPVTAGDFEYAWKRMLDPKKGASSAFLGYFIEGGEAYNSGKGKKDDVKVTAKDDRTLEVTLEAPQKYFLSVVSNPAYFPVNEKVDKDNPKWFAESDTFVGNGPFKLTEWKHDDSITMEKSDTYWDKDTVKLDKVKWAMVSDRNTDYQMFQSGELDTAYVPAELSDQLLDQDNVNIVDQAGLYFYRFNVNMEPFQNENIRKAFAMAVDQEEIVKYVTKNNEKPAHAFVSPGFTQPDGKDFREAGGDLIKPNESKAKQLLEKGMKEENYNKLPAITLTYSTKPEHKKIAEAIQQKLKNSLGVDVKLANMEWNVFLEDQKALKFQFSQSSFLPDYADPISFLEAFQTGNSMNRTGWANKEYDQLIKQAKNEADEKTRFSLMHQAEELLINEAPIIPVYFYNQVHLQNEQVKGIVRHPVGYIDLKWADKN