>c8adnZ_
KFNPYEDNSGSTVSIRLNNSIIIAADTRHCSEMGIYSRNTSKIFRIGDFLLTITGFYADGYELYNRLKYQVQIYESFNKISIHSLANLASKIMYSKRLFPYYSYVTLSGFEGDNPYVYSFDCLGHFEEVDSVCNGSGSPLIQPLLDSTIEKKNWAGENYEVTEEYVKDIVRRGFNAASERDVKTGDNVEIWIIKKDGMTKEYERLRQD