>c8adnC_
ALGIFSPDGRLIQVEYAQQASEQGSLVVFSSDTNEICLSIETKTHNKMLIDQNKLLPVDKDLNIWYTFSGIKPDSYKVLNEARLICRNYKIKTGTNISFDELAYELSLYKQKFTLDSSMRPFGIRSILLQVKDMAKIYVLEPDGNYSEYKCGAVGQKSVSVCEYLEKCEEEDIIFRSVSGLGTVVQSDKNKVMSYVISKDEIRRVEDETVSQIISTVSV