>c8a9yA_
VVVTGYTTQRKADLTGAVSVVKVDEIQKQGENNPVKALQGRVPGMNITADGNPSGSATVRIRGIGTLNNNDPLYIIDGVPTKAGMHELNGNDIESIQVLKDAASASIYGSRAANGVIIITTKQGKKGQIKINFDASVSASMYQSKMNVLNTEQYGRAMWQAYVNDGENPNGNALGYAYNWGYNADGNPVLYGMTLSKYLDSKNTMPVADTDWFDEITRTGVIQQYNLSVSNGSEKGSSFFSLGYYKNLGVIKDTDFDRFSARMNSDYKLIDDILTIGQHFTLNRTSEVQAPGGIIETALDIPSAIPVYASDGSWGGPVGGWPDRRNPRAVLEYNKDNRYTYWRMFGDAYVNLTPFKGFNLRSTFGLDYANKQARYFTYPYQEGTQTNNGKSAVEAKQEHWTKWMWNAIATYQLEVGKHRGDVMIGMELNREDDSHFSGYKEDFSILTPDYMWPDAGSGTAQAYGAGEGYSLVSFFGKMNYSYADRYLLSLTLRRDGSSRFGKNHRYATFPSVSLGWRITQENFMKELTWLDDLKLRASWGQTGNQEISNLARYTIYAPNFKRNQIGNDNIKWETTTQTNVGIDFSLFKQSLYGSLEYYYKKATDILTEMAGVGVLGEGGSRWINSGAMKNQGFEFNLGYRNKTAFGLTYDLNGNISTYRNEILELPETVAANGKFGGNGVKSVVGHTYGAQVGYIADGIFKSQDEVDNHATQEGAAVGRIRYRDIDHNGVIDERDQNWIYDPTPSFSYGLNIYLEYKNFDLTMFWQGVQGVDIISDVKKKSDFWSASNVGFLNKGTRLLNAWSPTNPNSDIPALTRSDTNNEQRVSTYFVENGSFLKLRNIQLGYTVPAVISKKMRMDRLRFYCSAQNLLTIKSKNFTGEDPENPNFSYPIPVNITFGLNIGF