>c8a28A_
ENLGDLPLYHSNLFEGDIAGVSPYADKNAIVDHTLLWPGGIVYYELAPAAASIRNQILEGMKEYHEKTCIQFKERTAGVKDYIRINRYDGCWSMVGRQGGMQELSLGYGCEWKGLVVHALGHAVGFWHEQNRADRDDYIEVIWDNILQSMQYNFNKMEPWENNYLNERFDYKSVMLYGETAFSKDGTSPTVRPKQPGVVIGPVWKKPGFSESDVRRVNRLYECFGEVRPPPPKIPDFICDFESNDCGLENQVGMRGEFQRKYDTLGGRTGYFMVLSVTSSGTYADSRLITPYFGAYGNQDVCMSVDVYMSGPAVRDVEISRQDSNTESIGKYTEVSNSWVTRNFNLKAGREDMRFFIFAALDPYYGDGVVAVDNLKFKRKPC