>c7zwmF_
PHNILFTNLTNPKTYNESNFVSNVLEVELNDGELFVLACELINKKCFQNKIIYHKNLTIFKAPFYVTSKDVNTECTCKFKNNNYKIVLKPKYEKKVIHGCNFSSNVSSKHTFTDSLDISLVDDSAHISCNVHLSEPKYNHLVGLNCPGDIIPDCFFQVYQPESEELEPSNIVYLDSQINIGDIEYYEDAEGDDKIKLFGIVGSIPKTTSFTCICKKDKKSAYMTVTIDSA