>c7zlaB_
ELNRDLPTPLYEQLYAHIKTEITEGRIGYGTKLPSKRKLADSLKLSQNTVEAAYEQLVAEGYVEVIPRKGFYVQAYEDLEYIRAPQAPGDALATKQDTIRYNFHPTHIDTTSFPFEQWRKYFKQTMCKENHRLLLNGDHQGEASFRREIAYYLHHSRGVNCTPEQVVVGAGVETLLQQLFLLLGESKVYGIEDPGYQLMRKLLSHYPNDYVPFQVDEEGIDVDSIVRTAVDVVYTTPSRHFPYGSVLSINRRKQLLHWAEAHENRYIIEDDYDSEFRYTGKTIPSLQSMDVHNKVIYLGAFSSLIPSVRISYMVLPAPLAHLYKNKFSYYHSTVSRIDQQVLTAFMKQGDFEKHLNRMRKIYRRKLEKVLSLLKRYEDKLLIIGERSGLHIVLVVKNGMDEQTLVEKALAAKAKVYPLSAYSLERAIHPPQIVLGFGSIPEDELEEAIATVLNAWGF