>c7zjwE_
SKQQPQDNFKNNVKKSQLPVQLDLGGMLTALEKKQHSQHAKQSSKPVVHSRRFRDYCSQMLSKEVDACVTDLLKELVRFQDRMYQKDPVKAKTKRRLVLGLREVLKHLKLRKLKCIIISPNCEKIQSKGGLDDTLHTIIDYACEQNIPFVFALNRKALGRSLNKAVPVSVVGIFSYDGAQDQFHKMVELTVAARQAYKTMLENV