>c7zgmA_
TDYTKYVNTFIGAADNGHTFPGACRPFGMIQTSPVTGAVGWRYCSEYVNSDSIIWGFTQTHLNGTGCMDLGDVLVMPVTGTRTRAWDAYRSRFSKKLEAATPGYYTVELTEPNVKAELTATPHAALHRYTYHNADSASVLIDLQHGPTWNENQYHSQVKECEVNWEDAQTLTGHVRNSVWVNQDYFFVMKFNRPVTDSLYLPMGETEKGKRIIASFDMQPGEELLMKVALSTTGIEGARKNMEAEVPAWDFEGVKKTAHDDWNSYLSRIDVTGTEDEKTNFYTCFYHALIQPNQISDVDGLYRNAADSVVKAGTGTFYSTFSLWDTYRAAHPFYTLMVPEKVDGFVNSLVEQSEVQGFLPIWGLWGKETYTMVGNHGVSVIAEAYRKGFRGFDAERAFNAIKQTQTVSHKQKSDWETYMKYGYFPTDLIKTESVSSSLESVYDDYAAADMAKRMGKTEDAAYFSKRADFYKNLFDTETQFMRPRNSNGTWKTPFNPSQVAHATGGDYTEGNAWQYTWHVQHDVPGLISLFGGEEPFLNKLDSLFTLKLETTQADVTGLIGQYAHGNEPSHHITYLYALAGRPERTQELVREIFDTQYHPEPDGLCGNDDCGQMSAWYMFSAMGFYPVDPVSGNYVFGAPQMPKIVLHLADGKTFTVIADGISKEHKYIDSITLNGEPYTKNYISHEDILKGGTLVYKMKLEH