>c7z14D_
SEHETRLVANLLENYNKVIRPVEHHTHFVDITVGLQLIQLISVDEVNQIVETNVRLRQQWIDVRLRWNPADYGGIKKIRLPSDDVWLPDLVLYNNADGDFAIVHMTKLLLDYTGKIMWTPPAIFKSYCEIIVTHFPFDQQNCTMKLGIWTYDGTKVSISPESDRPDLSTFMESGEWVMKDYRGWKHWVYYTCCPDTPYLDITYHFIMQRIPLYFVVNVIIPCLLFSFLTGLVFYLPTDSGEKMTLSISVLLSLTVFLLVIVELIPSTSSAVPLIGKYMLFTMIFVISSIIITVVVINTHHRWKYVAMVIDHILLCVFMLICIIGTVSV