>c7yz4A_
KYQVELLEAALDHNTIVCLNTGSGKTFIAVLLTKELAHQIRGDLNPHAKRTVFLVNSANQVAQQVSAVRTHSDLKVGEYSDLEVNASWTKERWSQEFTKHQVLIMTCYVALTVLKNGYLSLSDINLLVFDECHLAILDHPYREIMKLCESCPSCPRILGLTASILNGKCDPEELEEKIQKLERILRSDAETAPCEIVVDCGPFTDRSGLYERLLMELEAALDFSKQILSDCRAVLVVLGPWCADKVAGMMVRELQKYIKHEQEELHRKFLLFTDTLLRKIHALCEEYFSPASLDLKYVTPKVMKLLEILRKYIIFVERRYTAVVLNRLIKEAGKQDPELAYISSNFITEFRKQEEVLRKFRAHETNLLIATSVVEEGVDIPKCNLVVRFDLPTEYRSYVQSKGRARAPISNYVMLADTDKIKSFEEDLKTYKAIEKILRNKCSPPYVLRPDDGGPRVTINTAIGHINRYCARLPSDPFTHLAPKCRTRELPDGTFYSTLYLPINSPLRASIVGPPMDSVRLAERVVALICCEKLHKIGELDEHLMRPGSTKRRQCYPKAIPECLRESYPKPDQPCYLYVIGMVLTTPLPDELNFRRRKLYPPEDTTRCFGILTAKPIPQIPHFPVYTRSGEVTISIELKKSGFTLSQQMLELITRLHQYIFSHILRLEKPALEFKPTGAESAYCVLPLNVVLDIDFKFMEDIEKSEARIGIPSTKYSKETPFVFKLEDYQDAVIIPRYRNFDQPHRFYVADVYTDLTPLSKFPSPEYETFAEYYKTKYNLDLTNLNQPLLDVDHTSSRLNLLTPRLVPELCAIHPIPASLWRKAVCLPSILYRLHCLLTAEELRAQTASLGPNPGLILQALTLSNASDGFNLERLEMLGDSFLKHAITTYLFCTYPDAHEGRLSYMRSKKVSNCNLYRLGKKKGLPSRMVVSIFDPPVNWLPPGYVVNDLHTEQCIADKSIADCVAALLGCYLTSCGERAAQLFLCSLGLKVLPAEKTLNHLISGFETFEKKINYRFKNKAYLLQAFTHASYHYNTITDCYQRLEFLGDAILDYLITKHLYEDPRQHSPGVLTDLRSALVNNTIFASLAVKYDYHKYFKAVSPELFHVIDDFVKFQLEKIEVPKAMGDIFASLAGAIYMDSGMSLEVVWQVYYPMMQPLIEKFSANVPRSPVRELLEMEPETAKFSPAERTYDGKVRVTVEVVGKGKFKGVGRSYRIAKSAAARRALRSLKANQ