>c7ytjD_
MAKFGEHLSKSLIRQYSYYYISYDDLKTELEDNLSKNNGQWTQELETDFLESLEIELDKVYTFCKVKHSEVFRRVKEVQEQVQHTVRLLDSNNPPTQLDFEILEEELSDIIADVHDLAKFSRLNYTGFQKIIKKHDKKTGFILKPVFQVRLDSKPFFKENYDELVVKISQLYDIARTSGRPFVRQTTKYWVHPDNITELKLIILKHLPVLVFNTNKEFEREDSAITSIYFDNENLDLYYGRLRKDEGAEAHALAWYGGMSTDTIFVERKTHREDWTGEKSVKARFALKERHVNDFLKGKYTVDQVFAKMRKEGKKPMNEIENLEALASEIQYVMLKKKLRPVVRSFYNRTAFQLPGDARVRISLDTELTMVREDNFDGVDRTHKNWRRTDIGVDWPFKQLDDKDICRFPYAVLNVKLQTQLGQEPPEWVRELVGSHLVEPVPKFSKFIHGVATLLNDKVDSIPFWLPQMDVDIRKPPLFDTQIRAPPGKTICVPVRVEPKVYFATERTYLSWLSISILLGGVSTTLLTYGSPTAMIGSIGFFITSLAVLIRTVMVYAKRVVNIRLKRAVDYEDKIGPGMVSVFLILSILFSFFCNLVAKLE