>c7yloA_
VNPQRSQDVYRDAGKNVLFLLSLNRQDQTNEKAAVEETADRLQAIKRSLNVRYPDSHLRIACGISSKAWDYLFPQAPKPKELEDFTGIKGDKYDAPGTPADLFFHVRADDQSLTYEVIDEITFLRPVTKVVDETHGFRYFEGRAIIGFVDGTENPVDADAVEWGIIHEEDPEFENGSYAFAQKYLHQDAWKSLSTEQQEQVIGRRKFTDLEQGDEDKNQRAHNVVSQDNRNDVEHKIIRNVPFSDPGENVTGTYFIGYGRYWDVTKTLTNFTKNDLLLDYSTPVNGQVFFIPSIDTLDKIADDEY