>c7y9bD_
VLRLVKDWNFTWSVVFLLITIVLQYGYPSRSMFVYVIKMFVLWLLWPASMALSIFCAVYPIDLASQIISGILAATSCAMWISYFVQSIRLFMRTGSWWSFNPESNCLLNVPIGGTTVVRPLVEDSTSVTAVVTDGYLKMAGMHFGACDFQRLPSEVTVAKPNVLIALKMIKRQAYGTNSGVAIYHRY