>c7y1uA_
MIIYTYTDEAPALATYSLYPIIKHFLEKASIDITTADISLAGRILANFPEYLNEDQKVKDYLQILGELTKKSDANIIKLPNISASLPQLLDCIKELQDKGFKVPNYPNEPKDEKERLIKERYAKILGSAVNPVLREGNSIRRAAGAVKEYAKANPHSNGVWNKNTKTKVCYMDGGDFYSNEKSKIFENSTNLEVEFIPKNGDKKLLKELNIQAGEVVDATFMSAKKLDEFIAKSIDLAKDESLLYSVHLKATMMKVSDPVIFGHFVKGFFDEVFTEFQGELKALGVNPNNGLGDLFIKIENSKLKDKILAKFDEIYASRPSLSMVNSDKGITNLHVPSDVIIDASMPAMLRNSGRLWDKDAKEVEALAVIPDKSYAVVYEAMIKDLKENGTLDPSQIGSVTNIGLMAKKAEEYGSHDKTFIIESDGQIIVNDSNGEEIFRFEVEKGDIFRMTQTKSEPIKNWVKLAFDRAKLTGEKAIFWLDEKRAHDRNLIMLVKDELKKYDLKGFDYEILDPFSATLKTNQTIREGKNIISVTGNVLRDYLTDLYPILELGTSAKMLSIVPLLNGGGMFETGAGGSAPKHVEQLVSENHLRWDSLGEFMALIVSLEHLGTQNAKILAKALDKAVSRFLKEDKSPKRRAGEPDNRNSHFYLAMYFADELTKTELGNIYSDLALNLKNNEAKINDELLSVQGKSVDLGGYYKFDDEKASLVMRPSKTLNDIIN