>c7y09R_
PDENFCKGIKNVLSCPPKNSTGRNGDWISVAVKESSTTNKGVLVPPRRKKLCLRNINQVWHRIKDEKNFKEEFVKVALGESNALMKHYKEKNLNALTAIKYGFSDMGDIIKGTDLIDYQITKNINRALDKILGNETSNDKIKKRVDWWEANKSAFWDAFMCGYKVHIGNKPCPEHDNMDRIPQYLRWFREWGTYVCSEYKNKFENVIELCNVRKEDKCKGALKHYEEWVNRRRPEWKGQCDKFEKEKSKYEDTKSRTAEIYLKEICSECDCKYKDLD