>c7xsyD_
PSLETIKQDYPYQYFGAHPNETETTFRVYAPRATGVNLMTGWDCFAEPMTKNEDGVWEITIPENLTWSEYKYYIENSDDPYGMARIDPFSPQLAVTGTRNFNSIVCDRNYFQWTHKHIDLPHPMSIYEMHLSTFHDGNYRDIAHKIVDHMSYMGFTHVQIMPPFQTPIHQSWGYLVGCPYAIYERHGTVDDFKYLVNHCHAHGIGVIVDVPLGFGVQDWDCGLANYDGTDLYHHSGSRGWNNQWNSRIYNVGDTYVKNYLIGLCTYLYHELGIDGARIDAVASQIFFDYDRGFWDWPRNDREQVELENWELFNNLGGDRYFEERGYWLSEAVDFAGLRFLRDLHARLQHTAPKFITIAEESRRVFPKLACPVDEGGLGFTYAQNMGEMHRIRSYLQIPIEHRLIEHIEILIHNNSAEKMVNAMNTHDECANGKVRLITELGNHIPLIGLAALCWFRPGAPMIFQGDEFGEEGYFDVFHGVDWSKTGPYAALHQQQISNNFHDLNQLLRHEPALARHGINSMIRNGSNNERKWFSFIRWGGDVGFESSDPKDHKDDIIFVRNETPYPVECHAEIYVPVAAEYRVIYNSIDQRYIGSQHYNQHDPYWTIHSAGQFLYFDLHPYQNIALKLKN