>c7xeyB_
CRFETSELQASVMISTPLFTDSWSSCNTANCNGSIKIHDIAGITYVAIPAVSMIQLGNLVGLPVTGDVLFPGLSSDEPLPMVDAAILKLFLQLKIKEGLELELLGKKLVVITGHSTGGALAAFTALWLLSQSSPPSFRVFCITFGSPLLGNQSLSTSISRSRLAHNFCHVVSIHDLVPRSSNEQFWPFGTYLFCSDKGGVCLDNAGSVRLMFNILNTTATQNTEEHQRYGHYVFTLSHMFLKSRSFLGGSIPDNSYQAGVALAVEALGFSNDDTSGVLVKECIETATRIVRAPILRSAELANELASVLPARLEIQWYKDRCDASEEQLGYYDFFKRYSLKRDFKVNMSRIRLAKFWDTVIKMVETNELPFDFHLGKKWIYASQFYQLLAEPLDIANFYKNRDIGGHYLEGNRPKRYEVIDKWQKGVKVPEECVRSRYASTTQDTCFWAKLEQAKEWLDEARKESSDPQRRSLLREKIVPFESYANTLVTKKEVSLDVKAKNSSYSVWEANLKEFKCKMG