>c7wg4A_
AMDFTDKLIISRPLYISDNADPKCGYCNGKKDSSHKFASPGWSDFYKGDEDKVELQSSTVGFNSELVNAETYDKLCNLGFRRSGSFMYKTDMLRNCCRLYTIRTNEKYLTMSKELKTSLKRFKKKITSPEFKPQPKYVSWIDELCDYEPKSTSFKAVFEPAEFTDEKYDLYVRYQHYIHSDEDNTPSQFESFLCDTPFTDSEITGTEKEWEQLNNWHNLQPGERVTKNGPAHECYYHNGKLIALSVLDFLPSGVSSVYFIWDPDYYDWSLGKVSALRELALVSKIGRPYYYLGYYIDDCPKMNYKAKFGGEILDVCNQKYVPLSKIHQIIKHNELFVGLNSTVASPDSEILITSASDKINFDEPFINAVDDIYGPNGNASQNAITSVAKLRKYGINYSPDLQRSIYKEIPKDVYRIPNVVPGLVPLMEIVSLFESGKMNELNNNVVLFDTKINALRIVRDFISEKPEIKTVITDVIRLIGLDNTKKAIIII