>c7w9yB_
HNFTYWNPTKLIFGRGEVERLPEELKSYGKNVLLVYGGGSIKRSGLYDQVIEQLNKAGVTVHELAGVEPNPRVSTVNKGVALCKEHHIDFLLAVGGGSVIDCTKAIAAGAKYDGDAWDIVTKKHQPKDALPFGTVLTLAATGSEMNSGSVITNWETKEKYGWGSPLVFPKFSILDPVNTFTVPKNHTIYGMVDMMSHVFEQYFHHVSNTPYQDRMCESLLRTVIETAPKLINDLENYELRETILYTGTIALNGMLSMGARGDWATHNIEHAVSAVYDIPHAGGLAILFPNWMRHTLSENPARMKQLAVRVFGVEEAGKTDKEVALEGIDKLSAFWTSLGAPNRLADYDIDEQLDTIADKAMANGTFGQFKSLNKEDVLAILKASL