>c7w5aI_
EEDLPYEEEIMRSVKCWLRYIEFKQKPRLNQLYERALKLWYRYLKARRAQVKHRVTDPAYEDVNNCHERAFVFMPRLWLDYCQFLMDVTHTRRTFDRALRAHSRIWPLYLRFLRSLPETAVRGYRRFLKLSAEEYIEYLKSSDEAAQRLATVVNNYQLWHELCDLISQNPDNVDAIIRGGLTRDQLGKLWCSLADYYIRHFEKARDVYEEAIRTVVRDFTQVFDSYAQFEESMIAAKMEEDDVDLELRLARFEQLISRRPLLLNSVLLRQNPHHVHEWHKRVALHQGRPREIINTYTEAVQTHTLWVAFAKFYEDNGQLDDARVILEKATKVDDLASVWCQCGELELRHENYDEALRLLRKATVQNRVYKSLKVWSMLADLEESLSTKAVYDRILDLRIATPQIVINYAMFLEEHKYFEESFKAYERGISLFKWPNVSDIWSTYLTKFIARYGGRKLERARDLFEQALDGCPPKYAKTLYLLYAQLEEEWGLARHAMAVYERATRAVEPAQQYDMFNIYIKRAAEIYGVTHTRGIYQKAIEVLSDEHAREMCLRFADMECKLGEIDRARAIYSFCSQICDPRTTGAFWQTWKDFEVRHGNEDTIKEMLRIRRSVQATY